OM OPHTHALMOPROTECT

Oftalmologisk smittevern

Den siste tiden er det blitt et enormt og nødvendig fokus på smittevern. Vi som jobber med øyehelse/optikk generelt og spaltelampeundersøkelser spesielt vet at kontakten mellom pasient/kunde og undersøker potensielt kan disponere for dråpesmitte. Det har derfor vist seg et behov for en fysisk barriere mellom individene på hver side av spaltelampen. Som øyelege har jeg også tenkt på dette og for en tid tilbake tok jeg saken i egne hender og begynte å produsere deksler i pleksiglass til bruk først lokalt, ved egen arbeidsplass. I løpet av kort tid ble interessen stor og deksler ble distribuert til mange andre avdelinger. For å etterkomme behovet for raskere produksjon og distribusjon av smittevern ble produksjonen oppskalert og OphthalmoProtect ble grunnlagt.

Lykke til med bekjempelse av smitte både nå og i fremtiden!

Terje G. Fagerholt

Spesialist i øyesykdommer og grunnlegger av OphthalmoProtect